отпечатък

Задължение за информация според ЕКГ

Регистрирано име на фирма: nordfishing77 GmbH

Име на фирмата: nordfishing77

Управляващ директор: Алфред Ноймайер

Адрес на фирмата: 2201 Hagenbrunn, Wirtschaftsstraße 7

Местоположения на клонове:

 

Регистрационен номер на фирмата: FN 159426A

Юрисдикция: Австрия

Търговски съд: Корнойбург

UID №: AT U4307 5809

EU-OSS: 22 361/7929

Телефон: 0043 (0) 2246/20 510

Факс: 0043 (0) 2246/20 510-33

Имейл: office@nordfishing77.at

Начална страница:
www.nordfishing77.at
www.nordfishing77.eu
www.nordfishing77.de
www.nordfishing77.com
www.nordfishing77.nl

Отговорен за съдържанието на уебсайта:  nordfishing77 GmbH

Отказ от отговорност:
Няма отговорност, отговорност или гаранция за съдържанието или функциите на други уебсайтове, споменати тук.

Авторски права:
Авторските права и други права и съдържание, както и дизайнът на този уебсайт са собственост единствено на nordfishing77 GmbH. Всяко използване и/или публикуване на съдържание от този уебсайт без предварително разрешение от притежателя на авторските права е забранено. Позоваването и използването на препратки към този уебсайт изисква писменото съгласие на притежателя на авторските права.

Банкови данни:
UniCredit Group Bank Austria AG
Schottengasse 8
ВИЕНА
АВСТРИЯ

IBAN код: AT 67 1200 0094 2613 7703
BIC Swift код: BKAUATWW

ВНИМАНИЕ:
Не приемаме никакво споделяне на разходи или разходи, които могат да бъдат приспаднати чрез банкови преводи.

Техническата информация подлежи на промяна в кратки срокове. Илюстрациите не са обвързващи. Въпреки всички грижи е възможно да са се промъкнали грешки в текста или информацията за цената. От това не могат да бъдат извлечени никакви права или задължения към продавача. Цените за препродажба, дадени за всеки артикул, са валидните RRP (= необвързваща продажна цена) на съответния производител, валидни за австрийски специализирани магазини, включително 20% ДДС!

последно видян
John Doe
John Doe
Hello
Welcome at our shop! Outside our opening hours it might take a little bit longer until we answer yourinquiry.
whatspp icon whatspp icon
  • language recognized

    Our system detected that you are from USA.

    Do you want to switch to the relevant language shop now?