Условия

Общи условия на nordfishing77 GmbH.

И. Валидност на общите условия

Настоящите общи условия (наричани по-долу „ОУ“) важат за всички договори, сключени чрез онлайн магазина www.nordfishing77.at между nordfishing77 GmbH. и клиентите са завършени. Съгласен съм, че nordfishing77 GmbH. може да изпраща съобщения относно обработката на поръчката на посочения от мен имейл адрес.

II. Потвърждение на ОУ

Клиентът приема тези Общи условия и се съгласява с тях веднага след като направи поръчка.

III. Клауза за защита

Включването на общи условия или договорни условия на клиента, които се отклоняват от тези условия, ще бъде отхвърлено, освен ако не са договорени от nordfishing77 GmbH. изрично потвърдено.

IV. Сключване на договор

 1. Уебсайт на Nordfishing77 GmbH на уебсайта www.nordfishing77.at
  Представянето на продукта на уебсайта не представлява оферта в правния смисъл за подаване на оферта. Клиентът подава офертата в правния смисъл, като прави поръчката.
 2. Процес на поръчка
  В прегледа на продуктовата гама на онлайн магазина www.nordfishing77.at, клиентът може да избере желания(и) продукт(и), като щракне върху бутона Изберете " добави в кошницата". Избраните стоки се съхраняват временно в пазарската количка по време на посещението на клиента на уебсайта www.nordfishing77.at. С натискане на бутона "Поръчка" до стоките, посочени в пазарската количка, процесът на поръчка продължава. На следващата страница от клиента се изисква да се регистрира за онлайн магазина, ако вече има акаунт, или да се регистрира за нов. След това клиентът избира мястото за доставка и начина на плащане, който желае, и въвежда данните, необходими за извършване на плащането. При избор на външни платежни услуги като PayPal, клиентът се пренасочва към външния уебсайт на съответния доставчик на платежни услуги. Преди да бъде направена поръчката, данните, свързани с поръчката, се обобщават в „преглед на поръчката“. Клиентът може да провери отново данните си в прегледа на поръчката и да ги коригира, ако е необходимо, преди да изпрати поръчката си до nordfishing77 GmbH, като щракне върху бутона "Поръчай със задължение за плащане". изпратено. С натискане на бутона „Поръчай със задължение за плащане“ клиентът подава обвързваща оферта за покупка по отношение на избраните от него стоки.
 3. Потвърждение на поръчка
  Nordfishing77 GmbH. след получаване на поръчката, изпраща уведомителен имейл на предоставения от клиента имейл адрес, в който се потвърждава получаването на поръчката и се възпроизвежда нейното съдържание (наричано по-долу „потвърждение на поръчката“). Потвърждението на поръчката не представлява приемане на офертата за покупка на клиента от nordfishing77 GmbH. Приемането на офертата от nordfishing77 GmbH. се извършва изрично в отделен имейл. Ако nordfishing77 GmbH. откаже сключването на договора, клиентът ще бъде уведомен незабавно по имейл.

В. Съхранение на текста на договор

а

Текстът на договора, т.е. информацията, предоставена от клиента относно процеса на поръчка, се обработва от nordfishing77 GmbH. запазени и могат да бъдат разгледани от клиента под линка "Моят акаунт" à "Моите поръчки". Независимо от това, nordfishing77 GmbH изпраща. тези по IV.3. описано потвърждение на поръчката и тези правила и условия на имейл адреса, предоставен от клиента.

VI. Правила за анулиране

Право на отказ

Имате право да се откажете от този договор в рамките на четиринадесет дни, без да посочвате причина. Срокът за анулиране е четиринадесет дни от деня, в който Вие или трето лице, посочено от Вас, което не е превозвачът, сте завзели стоката. За да упражните правото си на отказ, трябва да уведомите nordfishing77 GmbH. , Wirtschaftsstrasse 7, 2201 Хагенбрун, Австрия, телефон + 43 (0) 2246 20 510 47, факс. + 43 (0) 2246 20 510 33, office@nordfishing77.at чрез ясно изявление (напр. писмо, изпратено по пощата, факс или електронна поща) за вашето решение да се откажете от този договор. Можете да използвате формуляра за теглене за това, но той не е задължителен. За да спазите крайния срок за анулиране, достатъчно е да изпратите съобщение относно упражняването на правото си на анулиране, преди да изтече срокът за анулиране.

Последици от отмяната

Ако отмените този договор, ние трябва да ви възстановим всички плащания, които сме получили от вас, с изключение на окончателните разходи за доставка, незабавно и най-късно в рамките на четиринадесет дни от деня, в който получихме известие за вашето оттегляне на това договорът е. За това погасяване ние използваме същото средство за плащане, което сте използвали в първоначалната транзакция, освен ако нещо друго не е изрично договорено с вас; при никакви обстоятелства няма да ви бъдат начислени такси за това изплащане. Можем да откажем плащането, докато не получим обратно стоката.

Трябва да ни върнете или предадете стоките, включително подаръка, незабавно и във всеки случай не по-късно от четиринадесет дни от деня, в който ни информирате за анулирането на този договор. Крайният срок е спазен, ако изпратите обратно стоката преди изтичането на срока от четиринадесет дни. Вие поемате преките разходи по връщането на стоката. Вие носите отговорност само за всяка намалена стойност на стоките в резултат на боравене, различно от необходимото за установяване на естеството, характеристиките и функционирането на стоките.

Край на правилата за анулиране

VII. Цени

 1. Всички цени са общи цени; те включват разходите за опаковане и законоустановения данък върху продажбите (данък върху добавената стойност). Има само такси за доставка и плащане (ако плащате предварително, няма такси за плащане).
 2. С изключение на ценови грешки. Ако правилната цена е по-висока, се свързва с клиента; в този случай договор се сключва само ако клиентът желае да закупи на действителната цена.
 3. Разходите за доставка не са включени в цената; те са допълнителни.

VIII. Транспортни разходи

Разходите за доставка се отнасят за доставката, които можете да намерите в информацията за доставка. Приложимият данък върху продажбите е включен в разходите за доставка.

IX. Условия за доставка

 1. Освен ако не е уговорено друго, доставката ще бъде извършена до посочения от клиента адрес.
 2. Можете да намерите времето за доставка в информацията за доставка. При предварително плащане срокът за доставка започва да тече един работен ден след получаване на сумата по банковата сметка на nordfishing77 GmbH. В останалите случаи срокът за доставка започва да тече един работен ден след получаване на поръчката.
 3. Ако стоката е повредена по време на транспорта, клиентът трябва незабавно да съобщи за щетите на транспортната фирма и да поиска повредата там.
 4. Nordfishing77 GmbH. не носи отговорност в случай на пречки за доставка в областта на доставчици или производители. Ако доставката или спазването на договореното време за доставка стане невъзможно поради обстоятелства, които nordfishing77 GmbH. не носи отговорност е nordfishing77 GmbH. има право да се откаже от договора изцяло или частично. nordfishing77 GmbH. незабавно ще информира клиента за това. В този случай искове за обезщетение са изключени. Клиентът ще бъде информиран за съществуващите ограничения за доставка преди началото на процеса на поръчка.

X. Падеж и запазване на титл

а

 1. Покупната цена се дължи най-късно преди доставката на стоката.
 2. Доставените стоки остават собственост на nordfishing77 GmbH до пълното плащане.

XI. Условия за плащане

 1. nordfishing77 GmbH. приема следните методи на плащане: авансово плащане, незабавен превод, PayPal, кредитна карта (Visa, Mastercard, American Express).
 2. При авансово плащане клиентът превежда сумата по фактурата по сметката на nordfishing77 GmbH в рамките на 7 дни след сключване на договора. Доставката ще се извърши само след получаване на плащането.
 3. Прилагат се законовите разпоредби по подразбиране. Разходите за напомняне могат да бъдат поискани от второто напомняне.

XII. Гаранция

 1. Изисква се само фактурата, за да поискате гаранцията. Няма отделни гаранционни карти. Гаранционният срок започва да тече от датата на фактурата и продължава 6 месеца. В случай на гаранция, направените разходи (разходи за доставка за обратната пратка) ще бъдат възстановени от производителя или търговеца на дребно.
 2. Гаранционният период започва от 7-ия до 24-ия месец след датата на фактурата. В случай на гаранционна рекламация, разходите за произход (разходи за доставка за обратната пратка) не се покриват и трябва да бъдат заплатени от самия купувач. Гаранцията е изключена за дефекти, причинени от клиента. Това важи особено в случай на неправилно боравене, неправилна работа или опити за неоторизиран ремонт.
 3. В случай на доставка на употребявани стоки, гаранционните претенции изтичат след една година.
 4. Съкратеният давностен срок не се прилага за искове на клиенти за щети, дължащи се на нараняване на живота, крайниците, здравето или други щети, произтичащи от грубо небрежно нарушение на задълженията от страна на nordfishing77 GmbH. или при умишлено или груба небрежност нарушение на задълженията от законен представител или заместник-агент на nordfishing77 GmbH. въз основа. Освен това съкратеният давностен срок не се прилага за искове за вреди поради небрежно или умишлено нарушение на съществени договорни задължения. Значителни договорни задължения са задължения, чието изпълнение е от съществено значение за правилното изпълнение на договора и на чието спазване клиентът може редовно да разчита.
 5. Ако доставените артикули покажат очевидни материални или производствени дефекти (също транспортни щети), молим клиента да ни уведоми незабавно.
 6. Доколкото гаранцията на производителя съществува в писмена форма, клиентът трябва да предяви претенциите, произтичащи от това, директно срещу производителя. Отговорността на nordfishing77 GmbH. изключени от гаранцията.

XIII. Отказ от отговорност

 1. Искове на клиенти за вреди срещу nordfishing77 GmbH. са изключени, доколкото nordfishing77 GmbH. или техните заместници не са действали умишлено или с груба небрежност.
 2. Отговорност за щети, произтичащи от нараняване на живота, крайниците и здравето, за небрежно или умишлено нарушаване на съществени договорни задължения или доколкото отговорността е задължителна съгласно Закона за отговорността на продуктите или поради виновна контрахендо или други нарушения на задълженията или деликтни искове за обезщетение за имуществени вреди остава незасегнато. Значителни договорни задължения са задължения, чието изпълнение е от съществено значение за правилното изпълнение на договора и на чието спазване клиентът може редовно да разчита.
 3. Nordfishing77 Gmbh посочва, че изображенията на продуктите, показани в онлайн магазина, може да се различават от действителното представяне на продуктите (символични изображения). Малките оптични отклонения не представляват дефект. 

Право на прихващане, право на задържане

 1. Клиентът няма право на прихващане срещу нашите искове, освен ако насрещните искове на клиента не са законно установени или не са оспорени.
 2. Клиентът може да упражни право на задържане само ако неговият насрещен иск се основава на същия договор за покупка.

XVI. Политика за поверителност

Разпоредбите относно защитата на данните се съдържат в декларацията за защита на данните.

XVII. Авторско право

Nordfishing77 GmbH. притежава авторските права върху всички изображения, филми и текстове, публикувани на уебсайта www.nordfishing77.at. Изображения, филми и текстове не могат да се използват без изричното съгласие на nordfishing77 GmbH. не е позволено.

XVII. Приложимо право

Прилага се правото на Федерална република Австрия, с изключение на Конвенцията на ООН за продажба.

XVIII. Юрисдикция

В случай на спорове, произтичащи от договори, сключени по силата на настоящите Общи условия, австрийските съдилища отговарят за жалбите на клиентите. (В Германия отговаря австрийският съд или съдилищата по мястото на пребиваване на клиента.) За жалби от nordfishing77 GmbH. Компетентни са австрийските съдилища. След възникване на спора, страните са свободни да се споразумеят за място на юрисдикция в Австрия или за местоживеене на клиента.

XIX. Промени в Общите условия / Подлежат на промяна

Имаме право да променяме тези общи условия едностранно, доколкото това е необходимо за премахване на последващи нарушения на еквивалентността или за адаптиране към променените правни или технически рамкови условия. Ние ще информираме клиента за промяна и ще изпратим съдържанието на променените разпоредби на последния известен имейл адрес на клиента. Промяната става част от договора, ако клиентът не възрази срещу включването в договорните отношения в писмена или текстова форма в рамките на шест седмици след получаване на уведомлението за промяната.

XX. Клауза за разделимост

Ако дадена разпоредба от настоящите Общи условия е неефективна, валидността на останалите разпоредби няма да бъде засегната.


"Въз основа на примерни общи условия и условия на адвокатска кантора „ZANTHIER & ШУЛЦ”

последно видян
John Doe
John Doe
Hello
Welcome at our shop! Outside our opening hours it might take a little bit longer until we answer yourinquiry.
whatspp icon whatspp icon
 • language recognized

  Our system detected that you are from USA.

  Do you want to switch to the relevant language shop now?