AGB

Bendrosios „nordfishing77 GmbH“ sąlygos.

Aš. Bendrųjų sąlygų galiojimas

Šios bendrosios taisyklės ir sąlygos (toliau – „PSS“) taikomos visoms sutartims, sudarytoms per internetinę parduotuvę www.nordfishing77.at tarp nordfishing77 GmbH. ir klientai baigti. Sutinku, kad nordfishing77 GmbH. gali siųsti žinutes apie užsakymo apdorojimą mano nurodytu el. pašto adresu.

II. Supažindinimas su GTC

Klientas sutinka su šiomis GSS ir sutinka su jomis, kai tik pateikia užsakymą.

III. Gynybos sąlyga

Bendrųjų sąlygų arba kliento sutarties sąlygų, kurios nukrypsta nuo šių sąlygų, įtraukimas bus atmestas, nebent su nordfishing77 GmbH sutiks. aiškiai pripažino.

IV. Sutarties sudarymas

 1. Nordfishing77 GmbH buvimas internete svetainėje www.nordfishing77.at
  Produkto pristatymas svetainėje nėra pasiūlymas teisine prasme pateikti pasiūlymą. Klientas pasiūlymą teisine prasme pateikia pateikdamas užsakymą.
 2. Užsakymo eiga
  Internetinės parduotuvės www.nordfishing77.at prekių asortimento apžvalgoje klientas gali pasirinkti norimą prekę (-es) paspaudęs mygtuką Pasirinkti “ į krepšelį". Pasirinktos prekės laikinai saugomos pirkinių krepšelyje kliento apsilankymo svetainėje www.nordfishing77.at metu. Paspaudus šalia prekių krepšelyje nurodytų prekių esantį mygtuką „Apmokėti“, užsakymo procesas tęsiamas. Kitame puslapyje kliento prašoma užsiregistruoti internetinėje parduotuvėje, jei jis jau turi paskyrą, arba užsiregistruoti naujai. Tada klientas pasirenka pageidaujamą pristatymo vietą ir mokėjimo būdą bei suveda apmokėjimui atlikti reikalingus duomenis. Renkantis išorines mokėjimo paslaugas, tokias kaip PayPal, klientas nukreipiamas į atitinkamo mokėjimo paslaugų teikėjo išorinę svetainę. Prieš pateikiant užsakymą, su užsakymu susiję duomenys apibendrinami „užsakymo apžvalgoje“. Klientas gali laisvai dar kartą patikrinti savo duomenis užsakymo apžvalgoje ir prireikus juos pataisyti prieš išsiųsdamas užsakymą į nordfishing77 GmbH, paspausdamas mygtuką „Užsakyti su įsipareigojimu mokėti“. išsiųstas. Paspaudęs mygtuką „Užsakyti su įsipareigojimu sumokėti“, klientas pateikia įpareigojantį pirkimo pasiūlymą, susijusį su jo pasirinktomis prekėmis.
 3. Užsakymo patvirtinimas
  The nordfishing77 GmbH. gavęs užsakymą, kliento nurodytu elektroninio pašto adresu išsiunčia informacinį laišką, kuriame patvirtinamas užsakymo gavimas ir atkuriamas jo turinys (toliau – „užsakymo patvirtinimas“). Užsakymo patvirtinimas nereiškia, kad nordfishing77 GmbH priima kliento pirkimo pasiūlymą. Nordfishing77 GmbH priėmė pasiūlymą. vyksta aiškiai atskiru el. If nordfishing77 GmbH. atmeta sutarties sudarymą, klientas bus nedelsiant informuotas el. paštu.

V. Sutarties teksto saugojimas

Sutarties tekstą, t. y. kliento pateiktą informaciją apie užsakymo procesą, apdoroja „nordfishing77 GmbH“. išsaugomas ir klientas gali jį peržiūrėti paspaudęs nuorodą „Mano paskyra“ à „Mano užsakymai“. Neatsižvelgiant į tai, nordfishing77 GmbH siunčia. pagal IV.3. aprašytą užsakymo patvirtinimą ir šias sąlygas kliento nurodytu el. pašto adresu.

VI. Atšaukimo politika

Atšaukimo teisė

Turite teisę atsisakyti šios sutarties per keturiolika dienų nenurodydami jokios priežasties. Atšaukimo terminas yra keturiolika dienų nuo tos dienos, kai Jūs arba Jūsų nurodyta trečioji šalis, kuri nėra vežėjas, perėmė prekes. Norėdami pasinaudoti savo teise atsisakyti sutarties, turite pranešti apie tai nordfishing77 GmbH. , Wirtschaftsstrasse 7, 2201 Hagenbrunn, Austrija, telefonas + 43 (0) 2246 20 510 47, faks. + 43 (0) 2246 20 510 33, office@nordfishing77.at, aiškiai nurodydami (pvz., laišku paštu, faksu ar el. paštu) apie savo sprendimą atsisakyti šios sutarties. Tam galite naudoti atsisakymo formą, tačiau tai nėra privaloma. Kad būtų laikomasi atšaukimo termino, pakanka išsiųsti pranešimą apie naudojimąsi atšaukimo teise prieš pasibaigiant atšaukimo terminui.

Atšaukimo pasekmės

Jei atšauksite šią sutartį, nedelsdami ir ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo tos dienos, kai gavome pranešimą apie šios sutarties atšaukimą, privalome grąžinti jums visus mokėjimus, kuriuos gavome iš jūsų, išskyrus galutinius pristatymo išlaidas. sutartis yra. Šiam grąžinimui naudojame tas pačias mokėjimo priemones, kurias naudojote atlikdami pradinę operaciją, nebent su jumis buvo aiškiai susitarta dėl kažko kito; jokiomis aplinkybėmis jums nebus taikomi mokesčiai už šį grąžinimą. Galime atsisakyti grąžinti, kol negrąžinsime prekių.

Privalote grąžinti arba perduoti mums prekes, įskaitant dovaną, nedelsiant ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo tos dienos, kai informavote mus apie šios sutarties nutraukimą. Termino laikomasi, jei grąžinate prekes nepasibaigus keturiolikos dienų terminui. Jūs apmokate tiesiogines prekių grąžinimo išlaidas. Jūs esate atsakingi tik už bet kokią prekių vertės sumažėjimą, atsiradusį dėl kitokio apdorojimo, nei būtina prekių pobūdžiui, savybėms ir veikimui nustatyti.

Atšaukimo politikos pabaiga

VII. Kainos

 1. Visos kainos yra bendros kainos; į jas įeina pakavimo išlaidos ir įstatymų nustatytas pardavimo mokestis (pridėtinės vertės mokestis). Yra tik siuntimo ir mokėjimo mokesčiai (jei mokate iš anksto, mokėjimo mokesčių nėra).
 2. Išskyrus kainų klaidas. Jei teisinga kaina didesnė, susisiekiama su klientu; šiuo atveju sutartis sudaroma tik tuo atveju, jei klientas nori pirkti už tikrąją kainą.
 3. Siuntimo išlaidos neįskaičiuotos į kainą; jie yra papildomi.

VIII. Siuntimo išlaidos

Pristatymui taikomi siuntimo mokesčiai, kuriuos galite rasti pristatymo informacijoje. Taikomas pardavimo mokestis yra įtrauktas į siuntimo išlaidas.

IX. Pristatymo sąlygos

 1. Jei nesusitarta kitaip, pristatymas bus pristatytas kliento nurodytu adresu.
 2. Pristatymo laiką galite rasti pristatymo informacijoje. Mokant iš anksto, pristatymo laikotarpis prasideda vieną darbo dieną nuo sumos gavimo į nordfishing77 GmbH banko sąskaitą. Kitais atvejais pristatymo terminas prasideda vieną darbo dieną po užsakymo gavimo.
 3. Jei prekės apgadintos transportavimo metu, klientas turi nedelsdamas pranešti apie žalą transporto įmonei ir ten reikalauti žalos atlyginimo.
 4. The nordfishing77 GmbH. neprisiima atsakomybės, jei tiekėjų ar gamintojų srityje iškiltų kliūčių pristatymui. Jei pristatymas ar sutarto pristatymo laiko laikymasis tampa neįmanomas dėl aplinkybių, kurių nordfishing77 GmbH. Nordfishing77 GmbH neatsako. turi teisę visiškai arba iš dalies atsisakyti sutarties. nordfishing77 GmbH. nedelsdamas apie tai informuos klientą. Reikalavimai dėl žalos atlyginimo šiuo atveju neįtraukiami. Apie esamus pristatymo apribojimus klientas bus informuotas prieš užsakymo proceso pradžią.

X. Terminas ir nuosavybės teisės išsaugojimas

 1. Pirkimo kaina turi būti sumokėta vėliausiai prieš pristatant prekes.
 2. Pristatytos prekės lieka „nordfishing77 GmbH“ nuosavybe, kol bus atliktas visas apmokėjimas.

XI. Mokėjimo sąlygos

 1. nordfishing77 GmbH. priima šiuos mokėjimo būdus: išankstinis mokėjimas, greitas pervedimas, PayPal, kredito kortelė (Visa, Mastercard, American Express).
 2. Mokėdamas iš anksto, klientas sąskaitos faktūros sumą perveda į nordfishing77 GmbH sąskaitą per 7 dienas nuo sutarties sudarymo. Siuntimas vyks tik gavus apmokėjimą.
 3. Taikomos įstatymų numatytos numatytosios taisyklės. Priminimo išlaidas galima reikalauti nuo antrojo priminimo.

XII. Garantija

 1. Norint gauti garantiją, reikalinga tik sąskaita faktūra. Atskirų garantinių kortelių nėra. Garantinis laikotarpis prasideda nuo sąskaitos faktūros išrašymo datos ir trunka 6 mėnesius. Garantijos atveju patirtas išlaidas (siuntimo išlaidas grąžinant siuntą) kompensuos gamintojas arba pardavėjas.
 2. Garantijos laikotarpis prasideda nuo 7 iki 24 mėnesio nuo sąskaitos faktūros datos. Garantinės pretenzijos atveju kilmės išlaidos (siuntimo išlaidos grąžinant siuntą) nėra padengiamos ir jas turi sumokėti pats pirkėjas. Garantija netaikoma defektams, atsiradusiems dėl kliento kaltės. Tai ypač pasakytina apie netinkamą tvarkymą, netinkamą veikimą arba neteisėtus bandymus taisyti.
 3. Pristatant naudotas prekes, garantijos pretenzijos baigiasi po vienerių metų.
 4. Sutrumpintas senaties terminas netaikomas klientų reikalavimams atlyginti žalą dėl gyvybės, galūnių, sveikatos sužalojimo ar kitokios žalos, atsiradusios dėl didelio neatsargumo „nordfishing77 GmbH“ pareigų pažeidimo. arba dėl nordfishing77 GmbH teisinio atstovo ar pavaduojančio agento tyčinio ar didelio aplaidumo pažeidimo. remiantis. Be to, sutrumpintas ieškinio senaties terminas netaikomas reikalavimams atlyginti žalą dėl neatsargaus ar tyčinio esminių sutartinių įsipareigojimų pažeidimo. Reikšmingi sutartiniai įsipareigojimai – tai įsipareigojimai, kurių įvykdymas yra būtinas tinkamam sutarties vykdymui ir kurių laikymusi klientas gali reguliariai pasikliauti.
 5. Jei pristatytose prekėse yra akivaizdžių medžiagų ar gamybos defektų (įskaitant transportavimo pažeidimus), prašome kliento nedelsiant mus informuoti.
 6. Jei gamintojo garantija yra rašytinė, klientas turi pareikšti iš to kylančias pretenzijas tiesiogiai gamintojui. Nordfishing77 GmbH atsakomybė. netaikoma garantija.

XIII. Atsisakymas

 1. Klientų pretenzijos dėl žalos atlyginimo „nordfishing77 GmbH“. neįtraukiami tiek, kiek nordfishing77 GmbH. arba jų vietiniai agentai neveikė tyčia arba dėl didelio neatsargumo.
 2. Atsakomybė už žalą, atsiradusią dėl sužalojimo gyvybei, galūnėms ir sveikatai, už neatsargų ar tyčinį esminių sutartinių įsipareigojimų pažeidimą arba tiek, kiek atsakomybė yra privaloma pagal atsakomybės už gaminį įstatymą arba dėl culpa in contrahendo ar kitų pareigų pažeidimų ar deliktinių reikalavimų dėl turtinės žalos atlyginimo lieka nepakitęs. Reikšmingi sutartiniai įsipareigojimai – tai įsipareigojimai, kurių įvykdymas yra būtinas tinkamam sutarties vykdymui ir kurių laikymusi klientas gali reguliariai pasikliauti.
 3. Nordfishing77 Gmbh atkreipia dėmesį, kad internetinėje parduotuvėje pateikiami prekių vaizdai gali skirtis nuo tikrojo prekių pateikimo (simboliniai vaizdai). Nedideli optiniai nukrypimai nėra defektas. 

Įskaitymo teisė, sulaikymo teisė

 1. Klientas neturi teisės įskaityti mūsų reikalavimų, nebent kliento priešpriešiniai reikalavimai yra teisiškai pagrįsti arba yra neginčijami.
 2. Klientas gali pasinaudoti sulaikymo teise tik tuo atveju, jei jo priešieškinys grindžiamas ta pačia pirkimo sutartimi.

XVI. Privatumo politika

Duomenų apsaugos nuostatos pateiktos duomenų apsaugos deklaracijoje.

XVII. Autorių teisės

The nordfishing77 GmbH. turi autorių teises į visus www.nordfishing77.at svetainėje paskelbtus vaizdus, filmus ir tekstus. Vaizdai, filmai ir tekstai negali būti naudojami be aiškaus nordfishing77 GmbH sutikimo. neleidžiama.

XVII. Taikanti teisė

Taikoma Austrijos Federacinės Respublikos teisė, išskyrus JT prekybos konvenciją.

XVIII. Jurisdikcija

Ginčų, kylančių iš sutarčių, sudarytų pagal šias Bendrąsias sąlygas ir sąlygas, atveju už klientų skundus atsako Austrijos teismai. (Vokietijoje atsako Austrijos teismas arba teismai pagal kliento gyvenamąją vietą.) Už nordfishing77 GmbH skundus. Austrijos teismai turi jurisdikciją. Kilus ginčui, šalys gali laisvai susitarti dėl jurisdikcijos Austrijoje arba kliento gyvenamosios vietos.

XIX. Bendrųjų sąlygų pakeitimai / Galimi pakeitimai

Turime teisę vienašališkai pakeisti šias bendrąsias sąlygas, kiek tai būtina siekiant pašalinti vėlesnius lygiavertiškumo sutrikimus arba prisitaikyti prie pasikeitusių teisinių ar techninių pagrindų sąlygų. Apie pasikeitimą informuosime klientą ir išsiųsime pasikeitusių nuostatų turinį paskutiniu žinomu kliento el. Pakeitimas tampa sutarties dalimi, jei klientas per šešias savaites nuo pranešimo apie pakeitimą gavimo raštu arba tekstu neprieštarauja įtraukimui į sutartinius santykius.

XX. Atskiriamumo sąlyga

Jei kuri nors šių Bendrųjų taisyklių ir sąlygų nuostata būtų neveiksminga, likusių nuostatų galiojimas neturės įtakos.


"Pagal bendrųjų sąlygų pavyzdžius ir advokatų kontoros „ZANTHIER & SCHULZ“

chatImage
[Live] nf77 Kundenservice
[Live] nf77 Kundenservice
Hallo! Wie können wir dir helfen?
Leider sind wir gerade außerhalb unserer Öffnungszeiten. Nutze bitte unser Kontaktformular
whatspp icon whatspp icon