Gegevensbescherming

Tenzij hieronder anders vermeld, is het verstrekken van uw persoonlijke gegevens niet wettelijk of contractueel vereist, noch noodzakelijk voor het sluiten van een contract. U bent niet verplicht de gegevens te verstrekken. Het niet verstrekken ervan heeft geen gevolgen. This only applies if no other information is given in the subsequent processing operations.
"Personal data" is all information relating to an identified or identifiable natural person.

Server log files

U kunt onze website bezoeken zonder persoonlijke informatie te verstrekken. Elke keer dat u onze website bezoekt, worden gebruiksgegevens verzonden via uw internetbrowser en opgeslagen in loggegevens (serverlogbestanden). Deze opgeslagen gegevens omvatten bijvoorbeeld de naam van de opgeroepen pagina, de datum en tijd van de oproep, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de aanvragende provider. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om een probleemloze werking van onze website te garanderen en ons aanbod te verbeteren. Het is niet mogelijk om deze gegevens aan een specifieke persoon toe te wijzen.

Verzameling en verwerking bij gebruik van het contactformulier
Als u gebruik maakt van het contactformulier, verzamelen wij uw persoonlijke gegevens (naam, e-mail) address, message text ) only to the extent provided by you. De gegevensverwerking dient om contact te leggen. Door uw bericht te verzenden, gaat u akkoord met de verwerking van de verzonden gegevens. De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, punt a AVG met uw toestemming.
U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door ons hiervan op de hoogte te stellen zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van the consent up to the time of revocation . We gebruiken uw e-mailadres alleen om uw verzoek te verwerken. Uw gegevens worden dan verwijderd, tenzij u toestemming heeft gegeven voor verdere verwerking en gebruik.

Gebruik van Google reCAPTCHA
We gebruiken de reCAPTCHA-service van Google Inc. op onze website (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; "Google"). De query dient om te onderscheiden of de invoer door een mens of door geautomatiseerde, machinale verwerking wordt gedaan. De vraag omvat het verzenden van het IP-adres en alle andere gegevens die Google nodig heeft voor de reCAPTCHA-service naar Google. Voor dit doel wordt uw invoer naar Google verzonden en daar gebruikt. Uw IP-adres wordt echter vooraf door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van deze dienst te evalueren. Het IP-adres dat door uw browser wordt verzonden als onderdeel van reCaptcha wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens. Uw gegevens kunnen ook naar de VS worden verzonden. Een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie, het "Privacy Shield", is van kracht voor gegevensoverdrachten naar de VS. Google neemt deel aan het "Privacy Shield" en heeft zich aan de richtlijnen onderworpen. Door de vraag te bevestigen, stemt u in met de verwerking van uw gegevens. De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, letter a AVG met uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder afbreuk te doen aan de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot aan de intrekking.
Meer informatie over Google reCAPTCHA en de bijbehorende gegevensbeschermingsverklaring vindt u op: https://www.google.com/privacy/ads/
< br />Customer account< /strong>
When you open a customer account, we collect your personal data to the extent specified there. Het doel van de gegevensverwerking is om uw winkelervaring te verbeteren en de orderverwerking te vereenvoudigen. De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, letter a AVG met uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door ons hiervan op de hoogte te stellen, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot aan de intrekking. Uw klantaccount wordt dan verwijderd.

Gegevensverzameling bij het schrijven van een opmerking
Als u reageert op een artikel of bijdrage, verzamelen we uw persoonlijke gegevens (naam, e-mail address , comment text) only to the extent provided by you. De verwerking dient om opmerkingen mogelijk te maken en opmerkingen weer te geven. Door de opmerking in te dienen, gaat u akkoord met de verwerking van de verzonden gegevens. De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, letter a AVG met uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door ons hiervan op de hoogte te stellen, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot aan de intrekking. Uw persoonlijke gegevens worden dan verwijderd.

Wanneer uw reactie wordt gepubliceerd, wordt alleen de naam die u heeft opgegeven gepubliceerd.


Verzameling, verwerking en gebruik van personal data when placing orders
When you place an order, we only collect and use your personal data to the extent necessary to fulfill and process your order and to process your inquiries. Het verstrekken van de gegevens is noodzakelijk voor het sluiten van het contract. Non-provisioning betekent dat er geen contract kan worden gesloten. De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, punt b AVG en is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract met u. Zonder uw uitdrukkelijke toestemming worden uw gegevens niet aan derden doorgegeven. De enige uitzonderingen hierop zijn onze servicepartners die we nodig hebben om de contractuele relatie te verwerken of dienstverleners die we gebruiken in het kader van de orderverwerking. Naast de ontvangers die in de respectieve clausules van deze gegevensbeschermingsverklaring worden genoemd, zijn dit bijvoorbeeld ontvangers van de volgende categorieën: verzendserviceproviders, betalingsdienstaanbieders, goederenbeheerserviceproviders, serviceproviders voor orderverwerking, webhosts, IT-serviceproviders, echte beoordelingen en dropshipping-dealers. In alle gevallen houden wij ons strikt aan de wettelijke vereisten. The scope of data transmission is kept to a minimum.

Use of email address for sending newsletters
We use your email address independently from the execution of the contract exclusively voor onze eigen reclamedoeleinden voor de verzending van de nieuwsbrief, voor zover u hiermee uitdrukkelijk heeft ingestemd. De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, letter a AVG met uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder afbreuk te doen aan de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot aan de intrekking. U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief via de daarvoor bestemde link in de nieuwsbrief of door ons hiervan op de hoogte te stellen. Uw e-mailadres wordt dan van de distributielijst verwijderd.

Het doorgeven van het e-mailadres aan rederijen voor informatie over de verzendstatus
Wij geven uw e-mailadres als part of the contract processing to the transport company if you have expressly agreed to this during the ordering process. Het doel van de overboeking is om u per e-mail te informeren over de verzendstatus. De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, letter a AVG met uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door ons of het transportbedrijf hiervan op de hoogte te stellen, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot het moment van intrekking.

Gebruik van an external merchandise management system
We use a merchandise management system for contract processing as part of order processing. Voor dit doel worden uw persoonlijke gegevens die als onderdeel van de bestelling zijn verzameld, verzonden naar
VIISON GmbH, Goebelstr. 21, 64293 Darmstadt, Germany
Sage Office Line ( Sage GmbH 1020 Vienna, Stella-Klein-Löw-Weg 15 ).

Use of PayPal

lAlle PayPal-transacties zijn onderworpen aan het PayPal-privacybeleid. U kunt deze vinden op https://www. paypal .com/de/webapps/mpp/ua/privacy-prev?locale.x=de_DE

Cookies
Our website uses cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die in de internetbrowser of door de internetbrowser op het computersysteem van een gebruiker worden opgeslagen. Als een gebruiker een website oproept, kan een cookie worden opgeslagen op het besturingssysteem van de gebruiker. Deze cookie bevat een karakteristieke tekenreeks waarmee de browser duidelijk kan worden geïdentificeerd wanneer de website opnieuw wordt opgeroepen. Wij gebruiken cookies om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Bovendien stellen cookies onze systemen in staat om uw browser te herkennen, zelfs nadat u van pagina bent veranderd, en om u diensten aan te bieden. Sommige functies van onze website kunnen niet worden aangeboden zonder het gebruik van cookies. Hiervoor is het noodzakelijk dat de browser ook na een paginawisseling wordt herkend.

Ook op onze website gebruiken wij cookies om een analyse van het surfgedrag van onze websitebezoekers mogelijk te maken.

We also use cookies for the purpose of addressing site visitors on other websites with targeted, interest-based advertising.

The processing is based on § 15 (3) TMG and Art. 6 (1) lit. f DSGVO from the legitimate interest in the above purposes.
The data collected from you in this way are pseudonymized by technical precautions. Een toewijzing van de gegevens aan uw persoon is daarom niet meer mogelijk. De gegevens worden niet samen met uw andere persoonlijke gegevens opgeslagen.
U hebt hier op grond van artikel 6 (1) f AVG te allen tijde recht op om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
Cookies worden op uw computer opgeslagen. U heeft dus volledige controle over het gebruik van cookies. Door de juiste technische instellingen in uw internetbrowser te selecteren, kunt u de opslag van cookies en de overdracht van de gegevens die ze bevatten voorkomen. Reeds opgeslagen cookies kunnen op elk moment worden verwijderd. Wij willen u er echter op wijzen dat u dan eventueel niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken.
U kunt de onderstaande links gebruiken om te zien hoe u cookies in de belangrijkste browsers kunt beheren (including deactivating them):
Chrome Browser: https://support. google.com/accounts/ answer/61416?hl=de
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Mozilla Firefox: < a href="https://support.mozilla.org/kb/allow-and-reject-cookies" target="_blank">https://support.mozilla.org/kb/allow- cookies- and-decline
Safari: https://support.apple.com/en-us/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

Gebruik van Google Analytics
Op onze website gebruiken wij de webanalysedienst Google Analytics van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; "Google"). De gegevensverwerking dient voor het analyseren van deze website en haar bezoekers. Voor dit doel zal Google de in opdracht van de exploitant van deze website verkregen informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de website-exploitant te leveren. Het IP-adres dat door uw browser wordt verzonden als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens.
Google Analytics maakt gebruik van cookies die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen. IP-anonimisering is geactiveerd op deze website. Als gevolg hiervan wordt uw IP-adres vooraf door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. Uw gegevens kunnen naar de VS worden verzonden. Er is een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor gegevensoverdrachten naar de VS. De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, punt f AVG vanuit het gerechtvaardigd belang bij een op de behoefte afgestemde en gerichte vormgeving van de website. U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens op basis van artikel 6 (1) f AVG om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie.< br />U kunt het opslaan van cookies voorkomen door de juiste technische instellingen in uw browsersoftware te selecteren; wij willen u er echter op wijzen dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. You can also prevent the data generated by the cookie and related to your use of the website (including your IP address) being sent to Google and the processing of this data by Google by using the browser plug-in available under the following link. Download and install in [https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl= en ]. U kunt een opt-out-cookie instellen om te voorkomen dat Google Analytics gegevens op verschillende apparaten verzamelt. Opt-out-cookies voorkomen dat uw gegevens in de toekomst worden verzameld wanneer u deze website bezoekt. U moet zich afmelden voor alle systemen en apparaten die hiervoor worden gebruikt om volledig effect te hebben. Als u hier klikt, wordt de opt-out-cookie ingesteld: Google Analytics uitschakelen .
Meer informatie over gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u op https:// www.google. com/analytics/terms/de.html or under https://www .google. de/intl/de/policies/.

Use of the remarketing or "similar target groups" function of Google Inc.
We use on our website uses the remarketing or "similar target groups" function of Google Inc. (1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google"). Deze functie dient om bezoekersgedrag en bezoekersinteresses te analyseren.
Voor het uitvoeren van de analyse van het websitegebruik, die de basis vormt voor het maken van op interesses gebaseerde advertenties, gebruikt Google cookies. Via de cookies worden zowel bezoeken aan de website als anonieme gegevens over het gebruik van de website vastgelegd. Er vindt geen opslag plaats van persoonsgegevens van bezoekers van de website. Als u vervolgens een andere website in het Google Display Netwerk bezoekt, krijgt u advertenties te zien die zeer waarschijnlijk rekening houden met eerder bezochte product- en informatiegebieden.
Uw gegevens kunnen ook naar de VS worden verzonden. Für Datenübermittlungen in die USA ist ein Angemessenheitsbeschluss der Europäischen Kommission vorhanden.
Die Verarbeitung erfolgt auf Grundlage des Art. 6 (1) lit. f DSGVO aus dem berechtigten Interesse, die Besucher der Website zielgerichtet mit Werbung anzusprechen, indem für Besucher der Website des Anbieters personalisierte, interessenbezogene Werbung-Anzeigen geschaltet werden, wenn sie andere Websiten im Google Display-Netzwerk besuchen.
Sie haben das Recht aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit dieser auf Art. 6 (1) f DSGVO beruhenden Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten zu widersprechen.
Sie können dazu die Verwendung von Cookies durch Google dauerhaft deaktivieren, indem Sie dem nachfolgenden Link folgen und das dort bereitgestellte Plug-In herunterladen und installieren: https://support.google.com/ads/answe r/7395996?hl=de
Als alternatief kunt u zich afmelden voor het gebruik van cookies door derden door de opt-outpagina van het Network Advertising Initiative te bezoeken op https://www.networkadvertising.org/choices/  Oproep en implementeer de aanvullende informatie over de opt-out die daar wordt gegeven.
Meer informatie over Google Remarketing and the associated data protection declaration can be found at: https://www.google. com/privacy/ads //

Use of Google Adwords conversion tracking
We use the online advertising program "Google AdWords" on our website and in this context conversion tracking (Visit action evaluation). Google Conversion Tracking is an analysis service provided by Google Inc. (1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google"). If you click on an ad placed by Google, a cookie is set for the conversion Tracking stored on your computer.These cookies have a limited validity, do not contain any personal data and are therefore not used d hij persoonlijke identificatie. Als u bepaalde pagina's van onze website bezoekt en de cookie is nog niet verlopen, kunnen Google en wij herkennen dat u op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina bent doorgestuurd. Elke Google AdWords-klant ontvangt een andere cookie. Dit betekent dat cookies op geen enkele manier kunnen worden gevolgd via de websites van AdWords-klanten.
De informatie die met behulp van de conversiecookie wordt verzameld, wordt gebruikt om conversiestatistieken te genereren. Dit vertelt ons het totale aantal gebruikers dat op een van onze advertenties heeft geklikt en is doorgestuurd naar een pagina met een tag voor het bijhouden van conversies. We ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd. De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, punt f AVG vanuit het legitieme belang bij gerichte reclame en de analyse van het effect en de efficiëntie van deze reclame.
U hebt de right for reasons which arise from your particular situation, to object at any time to the processing of your personal data based on Art. 6 (1) f GDPR.
You can also prevent the storage of cookies by selecting prevent appropriate technical settings of your browser software. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U wordt dan niet opgenomen in de statistieken voor het bijhouden van conversies.
U kunt gepersonaliseerde advertenties ook deactiveren in de advertentie-instellingen van Google. U kunt instructies vinden om dit te doen op https://support.google.com /ads/answer /2662922?hl=en You can also opt out of the use of cookies by third parties by visiting the Network Advertising Initiative opt-out page at https://www.networkadvertising.org/choices/ and implement the additional information on the opt-out mentioned there.
Additional information and the You can find Google's privacy policy at: https://www.google.de/policies /privacy/

Use of Criteo
This website uses re-targeting, a web analysis service provided by Criteo (Criteo SA, Rue Blanche, 75009 Parijs, Frankrijk). Criteo gebruikt zogenaamde "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. Deze vorm van adverteren is altijd anoniem, er worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen zonder uw toestemming en er worden geen gebruiksprofielen gecombineerd met uw persoonlijke gegevens.

U kunt het opslaan van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; wij willen u er echter op wijzen dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. You can also prevent the data generated by the cookie and related to your use of the website (including your IP address) being sent to Criteo and the processing of this data by Criteo by clicking on the following link https://www.criteo.com/de/privacy/ set an opt-out cookie.

Use of Facebook Remarketing
On our website we use the "Custom Audiences" remarketing function of Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA; "Facebook") .
Het doel van deze functie is om bezoekers van de website te targeten met op interesses gebaseerde advertenties op het sociale netwerk Facebook.
Hiervoor is de Facebook-remarketingtag op de website geïmplementeerd. Deze tag wordt gebruikt om een directe verbinding met de Facebook-servers tot stand te brengen wanneer u de website bezoekt. Deze geeft aan de Facebook-server door welke van onze pagina's u hebt bezocht. Facebook wijst deze informatie toe aan uw persoonlijke Facebook-gebruikersaccount. Als u het sociale netwerk Facebook bezoekt, krijgt u gepersonaliseerde, op interesses gebaseerde Facebook-advertenties te zien. The processing takes place on the basis of Art. 6 (1) lit. f GDPR from the legitimate interest in the above purpose.
You have the right for reasons that arise from your particular situation to object to the processing of your personal data based on Art. 6 (1) f GDPR at any time.
You can deactivate the "Custom Audiences" remarketing function here.
Meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens door Facebook, uw rechten op dit gebied en opties voor het beschermen van uw privacy vindt u in de gegevensbeschermingsinformatie van Facebook op https://www.facebook.com/about/privacy/.

Use of Google AdSense
We use on Our website uses the AdSense function of Google Inc. (1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google").
This function is used d voor het huren van advertentieruimte op de website en het targeten van bezoekers van de website met op interesses gebaseerde advertenties.
Door middel van deze functie krijgen bezoekers van de website van de aanbieder gepersonaliseerde, op interesses gebaseerde advertentie-advertenties van het Google Display te zien Netwerk. Google gebruikt cookies die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt meestal naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen. Google kan deze informatie aan derden overdragen indien dit wettelijk verplicht is of wanneer dergelijke derden de informatie namens Google verwerken. Under no circumstances will Google associate your IP address with other Google data.
The processing is based on Article 6 (1) lit. f GDPR from the legitimate interest in the above-mentioned purpose.
You have the right to object to the processing of your personal data based on Art. 6 (1) f GDPR at any time for reasons that arise from your particular situation.
You can permanently deactivate the use of cookies by Google by following the link below and downloading and installing the plug-in provided there: https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=de.
You can also use Disable third-party cookies by visiting the Network Advertising Initiative opt-out pagina op https://www.networkadvertising.org/choices/ and implement the additional information on the opt-out mentioned there.
You can also save the cookies with a prevent de overeenkomstige instelling van uw browsersoftware, wij wijzen u er echter op dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken.
Meer informatie en gegevens van Google vindt u protection declaration at: https://www.google.com/policies/technologies/ads/< /a>, https://www.google.de/policies/privacy/


Use of YouTube
On our website we use the function for embedding YouTube videos from YouTube LLC. (901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA; " YouTube”).
YouTube is a with Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; "Google") gelieerd bedrijf.
De functie geeft video's weer die zijn opgeslagen op YouTube in een iFrame op de website. De optie "Uitgebreide gegevensbeschermingsmodus" is geactiveerd. Als gevolg hiervan slaat YouTube geen informatie op over bezoekers van de website. Alleen wanneer je een video bekijkt, wordt informatie hierover naar YouTube gestuurd en daar opgeslagen.
Meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens door YouTube en Google, over je rechten in dit verband en mogelijkheden om je privacy te beschermen, vind je hier in the data protection information from YouTube (https://www.youtube.com/t /privacy).

Use of GoogleMaps
On our website we use the function for embedding Google Maps maps from Google Inc. (1600 Amphitheater Parkway , Mountain View, CA 94043, USA; "Google").
The function enables the visual representation of geographic information and interactive maps.
In doing so, Google also collects data when accessing the pages into which GoogleMaps maps are integrated of visitors to the site is collected, processed and used. Voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens door Google, zie het privacybeleid van Google op https ://www.google.com/privacypolicy .html. Daar kunt u ook uw instellingen in het gegevensbeschermingscentrum wijzigen, zodat u uw door Google verwerkte gegevens kunt beheren en beschermen.
Uw gegevens kunnen ook naar de VS worden verzonden. Er is een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor gegevensoverdracht naar de VS.
U hebt te allen tijde het recht om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, op basis van artikel 6 (1) f GDPR to object to the processing of personal data relating to you.
To do this, you must switch off the JavaScript application in your browser. Wij willen u er echter op wijzen dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website, zoals de interactieve kaartweergave, volledig kunt gebruiken.

Duur van de opslag< br />Once the contract has been completed, the data will initially be stored for the duration of the warranty period, then taking into account statutory retention periods, in particular tax and commercial law, and then deleted after the period has expired , unless you have consented to further processing and use.

< p>Rights of the data subject
If the legal requirements are met, you have the following rights under Art. 15 to 20 GDPR: Right to information, to correction, to deletion, to restriction of processing, to data transferability.
In addition, according to Art. 21 (1) GDPR, you have the right to object to the processing based op artikel 6 (1) f AVG en tegen verwerking voor direct marketingdoeleinden.

Neem contact met ons op als u dat wenst. U vindt de contactgegevens in onze colofon.

Recht van beroep bij de toezichthoudende autoriteit
Volgens artikel 77 AVG heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de supervisory authority if you are of the opinion that the processing of your personal data is not lawful.

last update: 25.04.2018

 

Inquiries about data protection can only be sent by Accept mail. Here is the contact information:

Contact person: Martin Judex

Mail address: datenschutz@nordfishing77.at

laatst gezien
John Doe
John Doe
Hello
Welcome at our shop! Outside our opening hours it might take a little bit longer until we answer yourinquiry.
whatspp icon whatspp icon
  • language recognized

    Our system detected that you are from USA.

    Do you want to switch to the relevant language shop now?